Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.8.2018:„Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2018 roku”.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2018 roku”.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.5.2018: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 47 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku.”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 47 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 4

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko

Dokumenty do pobrania: Dokumentacja techniczna (zip, 556 MB) SIWZ i załączniki (zip, 1 MB) Ogłoszenie o zamówieni

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018

Gmina i Miasto Nisko zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.2.2018 Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych dla Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych dla Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.271.68.2017: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.70.2017 pn: Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.71.2017 pn: „Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali gimnastycznej - Zadanie nr 2- Zakup wyposażenia do nowoczesnej pracowni matematyczno–przyrodniczej”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali gimnastycznej - Zadanie nr 2- Zakup wyposażenia do nowoczesnej pracowni matematyczno–przyrodniczej&r...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.67.2017 pn: Budowa budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Racławicach gm. Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Racławicach gm. Nisko.