Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.48.2017: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.47.2017: Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego Nr ZP.271.1.29.2017 Konserwacja rowów wokół zbiornika małej retencji na Osiedlu Podwolina i na Osiedlu Malce.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pn: Konserwacja rowów wokół zbiornika małej retencji na Osiedlu Podwolina i na Osiedlu Malce.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.44.2017 Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach.

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.41.2017 pn: Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania nr ZP.271.33.2017 pn: Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury ,,SOKÓŁ’’ w ramach projektu pn: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury ,,SOKÓŁ’’ w ramach projektu pn: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapytania ofertowego ZP.271.1.32.2017 na: Remont i doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Wolinie, gm Nisko.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zapytaniu ofertowym pn: Remont i doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Wolinie, gm Nisko.

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 24.10.2017r.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły w załączniku.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapytania ofertowego ZP.271.1.34.2017 na: Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zapytaniu ofertowym pn: Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z nauki programowania z wykorzystaniem języka Scratch w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapytania ofertowego ZP.271.1.33.2017 na: Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z wykorzystaniem metody eksperymentu w dydaktyce w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zapytaniu ofertowym pn: Wykonanie 96 scenariuszy do przeprowadzenia w szkole lekcji dodatkowych z wykorzystaniem metody eksperymentu w dydaktyce w ramach projektu „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic – program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko”.