Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.67.2017 Budowa budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Racławicach gm. Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Budowa budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Racławicach gm. Nisko.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.58.2017 pn: Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania pn: Budowa elementów lekkoatletycznych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.71.2017: Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali gimnastycznej - Zadanie nr 2- Zakup wyposażenia do nowoczesnej pracowni matematyczno – przyrodniczej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali gimnastycznej - Zadanie nr 2- Zakup wyposażenia do nowoczesnej pracowni matematyczno &ndas...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.65.2017 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 18 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku”.

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 18 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.70.2017: Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji. - zamówienie powtórzone.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.64.2017 pn: Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania pn: Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.60.2017 pn: Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania pn: Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.64.2017 Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji.

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.62.2017 pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.62.2017 pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018 - Część IV

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018 w Części IV: Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zarzecze.