Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 5/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą” Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych..."

Zarządzenie Nr 5/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą” Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi uprawnionych do świadczeń w miejscu...