Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty (2015) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o podjęciu zawieszonego postępowania (Etap VIII) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. budowa kanalizacji sanitarnej w Nowowsielcuu

Komunikaty

Nisko, 19 maja 2015r. PPB.6733.1.36.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199), art. 10 § 1 i art. 49...

czytaj więcej o Ogłoszenie o podjęciu zawieszonego postępowania (Etap VIII) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. budowa kanalizacji sanitarnej w Nowowsielcuu »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na rozbudowę sieci wodociągowej w Nisku przy ul. Grądy

Komunikaty

Nisko, 14 maja 2015r. PPB.6733.1.15.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.), w nawiązaniu do art....

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na rozbudowę sieci wodociągowej w Nisku przy ul. Grądy »

Ogłoszenie o zmianach kanalizacji -Etap V w Nowosielcu

Komunikaty

Nisko,13 maja 2015r. PPB.6733.1.20.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zmianach kanalizacji -Etap V w Nowosielcu »

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci kanalziacji sanitranej w Nisku ul. Kilińskiego

Komunikaty

13 maja 2015r. PPB.6733.1.9.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci kanalziacji sanitranej w Nisku ul. Kilińskiego »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowosielec i Kończyce ( ETAP VIA)

Komunikaty

Nisko, 11.05.2015r. PPB.6733.1.14.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowosielec i Kończyce ( ETAP VIA) »

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej ść w Zarzeczu ul.Stara

Komunikaty

Nisko, 8 maja 2015r. PPB.6733.1.8.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu do art....

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej ść w Zarzeczu ul.Stara »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na modernizację oczyszcalni ścieków w Nisku

Komunikaty

Nisko, 7 maja 2015r. PPB.6733.1.13.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r....

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na modernizację oczyszcalni ścieków w Nisku »

Realizacja: IDcom.pl