Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany i dzierżawy

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014r poz. 518) oraz Zarządzenia Nr 124/2015 z dn