Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Nisku w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowe sieci NN i SN w Nisku os. Warchoły

Nisko, dn. 1 pażdziernika 2015r. PPB.6733.1.20.2015

Infprmacja o MPZP Centrum w Nisku-etap 1

PPB.6721.1. 65. 2011 &nbs