Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty (2015) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania na budowę G-300 w Nisku i Racławicach

Komunikaty

Nisko, 30 października 2015r. PPB.6733.2.2.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.2013.267, z późn.zm.) w nawiązaniu...

czytaj więcej o Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania na budowę G-300 w Nisku i Racławicach »

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym na budowę odcinka sieci gazowej w Wolinie

Komunikaty

Nisko, 21 października 2015r. PPB.6733.1.25.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.), w nawiązaniu...

czytaj więcej o Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym na budowę odcinka sieci gazowej w Wolinie »

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym na budowę odcinków kanaliazacji w Nisku i Racławicach

Komunikaty

Nisko, dnia 15.10.2015r. PPB.6733.1.26.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 t.j. z poźn. zm.) w nawiązaniu do art....

czytaj więcej o Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym na budowę odcinków kanaliazacji w Nisku i Racławicach »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 w Gminie Nisko

Komunikaty

Nisko, 12 października 2015r. PPB.6733.2.2.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 w Gminie Nisko »

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitrnej w Nisku os. Malce

Komunikaty

Nisko, dn. 1 pażdziernika 2015r. PPB.6733.1.22.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn....

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitrnej w Nisku os. Malce »

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowe sieci NN i SN w Nisku os. Warchoły

Komunikaty

Nisko, dn. 1 pażdziernika 2015r. PPB.6733.1.20.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn....

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowe sieci NN i SN w Nisku os. Warchoły »

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej w Nisku przy ul. Rzecznej

Komunikaty

Nisko, 24 września 2015r. PPB.6733.1.23.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013. 267, z późn. zm.), w...

czytaj więcej o obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej w Nisku przy ul. Rzecznej »

Infprmacja o MPZP Centrum w Nisku-etap 1

Komunikaty

PPB.6721.1. 65. 2011 21 września 2015 r. INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n.”Centrum w Nisku”- etap 1 Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu...

czytaj więcej o Infprmacja o MPZP Centrum w Nisku-etap 1 »

Realizacja: IDcom.pl