Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO z 9 listopada 2015 r. w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej nieruchomości na trasie gazociągu wysokoprężnego G-300 w Gminie Nisko

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO

z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej

W nawiązaniu do przepisów art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – jednolity tekst ( t.j. Dz.U.2013.267 , z poźn. zm.)

w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym znak PPB.6733.2.2.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji o znaczeniu krajowym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 o długości ok. 10 km przewidzianego do realizacji w miejscowości Nisko i Racławice

(powiat Nisko) w województwie podkarpackimnastępujące osoby w kolejności jak niżej:

 1. spadkobierców zmarłego P. Mierzwa Jana (s.Wojciecha, Anny) posiadacza samoistnego nieruchomości nr ew.3162 położonej w Nisku, gmina Nisko, województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej,

 2. spadkobierców zmarłej P. Stachury Janiny (c.Michała, Agnieszki) współposiadacza samoistnego nieruchomości nr ew.3166/1 położonej w Nisku, gmina Nisko, województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej,

 3. spadkobierców zmarłego P. Dubiel Wojciecha (s.Wawrzyńca, Bronisławy) właściciela nieruchomości nr ew. 3837, 3840/2 położonych w Nisku, gmina Nisko, województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej,

 4. spadkobierców zmarłego P. Krzak Franciszka (s.Józefa, Anieli) właściciela nieruchomości nr ew. 3894 położonej w Nisku, gmina Nisko, województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej,

 5. spadkobierców zmarłej P. Kaszak Julii (c.Jana, Maria) właściciela nieruchomości nr ew. 3938/1 położonej w Nisku, gmina Nisko, województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej,

 6. spadkobierców zmarłego P. Wojtak Tadeusza (s.Henryka, Rozalii) właściciela nieruchomości nr ew. 4441/2 położonej w Nisku, gmina Nisko, województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej,

 7. spadkobierców zmarłego P. Naklickiego Edwarda (s.Kazimierza, Zofii) właściciela nieruchomości nr ew. 4463 położonej w Nisku, gmina Nisko, województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej,

 8. spadkobierców zmarłej P. Szaleckiej Stefanii (c.Mracina, jadwigii) posiadacza samoistnego nieruchomości nr ew. 4468 położonej w Nisku, gmina Nisko, województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej,

 9. spadkobierców zmarłego P. Jankowskiego Józefa (s.Michała, Marii) właściciela nieruchomości nr ew. 4470 położonej w Nisku, gmina Nisko, województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej,

 10. spadkobierców zmarłego P. Skrzat Józefa (s.Jana, ) posiadacza samoistnego nieruchomości nr ew. 4526 położonej w Nisku, gmina Nisko, województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej,

 11. spadkobierców zmarłego P.Cagara Stanisław (s.Marii, ) właściciela nieruchomości nr ew. 1385 położonej w Racławicach, gmina Nisko, województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej,

 12. spadkobierców zmarłej P. Sudoł Józefy (c.Stanisława, Agnieszki) właściciela nieruchomości nr ew. 1414 położonej w Racławicach, gmina Nisko, województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej,

 

Oczekuję na osobiste lub pisemne zgłoszenie się w/w osób w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) telefon do kontaktu 15 8415 645, w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do wiadomości publicznej.


Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 9.11.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało- Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2015 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1277
09 listopada 2015 13:42 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)