Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty (2015) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego na rozbudowę sieci wodociągowej w Racławicach przy ul. Grądy

Komunikaty

Nisko, 18 czerwca 2015r. PPB.6733.1.15.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.), art....

czytaj więcej o Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego na rozbudowę sieci wodociągowej w Racławicach przy ul. Grądy »

Ogłoszenie o wyadnej decyzji na budowę sieci kanalziacji sanitranej w Nisku ul. Bema, Krótka , Kręta

Komunikaty

5 czerwca 2015r. PPB.6733.1.12.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu do art....

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyadnej decyzji na budowę sieci kanalziacji sanitranej w Nisku ul. Bema, Krótka , Kręta »

Ogłoszenie o wydanej deczyji na odcinek sieci c.o. w Nisku ul. Modrzewiowa

Komunikaty

5 czerwca 2015r. PPB.6733.1.11.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu do...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej deczyji na odcinek sieci c.o. w Nisku ul. Modrzewiowa »

Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia mpzp "Centrum Sportowo-rekreacyjne w Racławicach"

Komunikaty

PPB.6721.1.6.2015 Nisko, dnia 03.06.2015r. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Centrum sportowo- rekreacyjne w Racławicach” ...

czytaj więcej o Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia mpzp "Centrum Sportowo-rekreacyjne w Racławicach" »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla budowy sieci wodociagowej w Nowosielcu

Komunikaty

Nisko, 29 maja 2015r. PPB.6733.1.17.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla budowy sieci wodociagowej w Nowosielcu »

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania w sprawie sieci gazowej w Zarzeczu rejon ul.Ogrodowej

Komunikaty

Nisko, 27 maja 2015r. PPB.6733.1.16.2015 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postepowania w sprawie sieci gazowej w Zarzeczu rejon ul.Ogrodowej »

Ogłoszenie o materiale dowodowym na kanalizacje sanitarną w Nowosielcu- etap VII

Komunikaty

Nisko, 25 maja 2015r. PPB.6733.1.35.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn .zm.), w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o materiale dowodowym na kanalizacje sanitarną w Nowosielcu- etap VII »

Ogłoszenie o materiale dowodowym na budowę kanalizacji sanitranej w Nowosielcu -Etap V

Komunikaty

Nisko, 22 maja 2015r. PPB.6733.1.20.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn .zm.), w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o materiale dowodowym na budowę kanalizacji sanitranej w Nowosielcu -Etap V »

Realizacja: IDcom.pl