Komunikaty

ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 21/2015 znak PPB.6733.1.14.2015 z 14.07.2015r. dla sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu _etap VIA zlewnia nr Z7 i Z8

Nisko, 14 lipca 2015r.

PPB.6733.1.14.2015

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

     Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013. 267, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11.05.2015 Gminy i Miasto Nisko, w imieniu której występuje P. Stanisława Szymonik została wydana decyzja Nr 21/2015 znak PPB.6733.1.14.2015 z dnia 14.07.2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego budowie sieci kanalizacji sanitarnej (etap VIA ;zlewnia nr: Z7, Z8) wraz z dwiema przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym w Nowosielcu gm. Nisko na działkach o nr ew.:

293, 294, 295/3, 295/4, 296/1, 296/2, 297, 298, 299, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 302, 303, 304, 305, 306, 307/1, 307/2, 308/1, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 310/8, 313, 314, 315/1, 315/2, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 398/2, 920, 1117/1, 1117/2, 1118, 1119/1, 1120/1, 1121, 1122/1, 1123, 1124/1, 1125, 1126/2, 1127, 1130, 1131, 1133/1, 1134, 1135/1, 1136, 1138, 1140, 1142, 1148, 1151, 1153, 1154, 1157, 1160, 1163, 1166, 1167, 1170, 1173, 1176/1, 1176/2, 1179/1, 1179/2, 1182, 1184, 1186, 1187, 2708/1, 2708/2, 2708/3;

323, 325, 327/1, 327/2, 329, 330/3, 331/3, 332, 333, 337, 338, 339/1, 339/2, 341, 342, 344, 345, 346, 348, 350, 351, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 355, 356, 358, 359, 360.

       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7 30- 1530 )oraz wnieść odwołanie od decyzji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2015 09:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 838
15 lipca 2015 09:21 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)