Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

ogłoszenie o wydaniu decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla sieci wodociagowej io kanalizacyjnej w Zarzeczu

 

Nisko, 21 lipca 2015r.

 

PPB.6733.1.10.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

 

 

 

     Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013. 267, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199, z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19.03.2015r. Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku w imieniu, którego występuje Pan Zbigniew KuzioraPrezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp.z o.o. Nisko ul. Szklarniowa 1 została wydana decyzja Nr 23/2015 znak PPB.6733.1.10.2015 z dnia 21.07.2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (do budynków nowo wybudowanych lub pominiętych w poprzednich projektach) w Zarzeczu gm. Nisko na działkach o nr ew.: 2887/10, 2888/1, 2669/1, 1803/5,2284/3, 2285/2, 2286/7, 2287, 2680, 2682, 2686/2, 2688/3, 2707/2, 2711, 2712/3, 2710, 2712/1, 2713,2685,2683, 2681, 2679/1, 2658/2, 2659/1, 2653, 2625,2623, 2621, 1790/7, 1790/8, 1791/2, 2069, 2075/1, 1645/1, 1645/2, 1645/4, 4002/8, 1956/8, 2054, 2136/1, 2136/2, 936/6, 936/8, 956, 961, 957/13, 957/14, 957/17, 2504, 2137/1, 822/13, 822/2, 822/3, 822/4, 832/3, 832/4, 832/5, 832/6 , 837/5, 2651/2, 1422/3, 2677, 2676/2, 2712/2, 2865, 2074, 1804, 4002/10, 2141/4, 2500, 836/18, 2547.

 

         Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7 30- 1530 )oraz wnieść odwołanie od decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

 

 

mgr Julian Ozimek


Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2015 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 681
21 lipca 2015 14:19 Monika Biało-Gajda - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl