Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę oświetlenia rejon ul. Rzeczna

Nisko, 25 września 2014r. PPB.6733.1.29.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i przekazania w drodze darowizny

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014r poz. 518) oraz Zarządzenia Nr 153/2014 z dnia 12 września 2014r

Protokół z dyskusji publicznej dla mpzp pn.Centrum -etapI

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie