Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty (2014) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii NN i SN w Racławicach rejon ul. Rudnickiej i Lubelskiej

Komunikaty

Nisko, 14 marca 2014r. PPB.6733.1.42.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 7 do 11 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U.2013.267.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii NN i SN w Racławicach rejon ul. Rudnickiej i Lubelskiej »

Ogłoszenie o o zmianie wniosku MZK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zarzeczu

Komunikaty

Nisko, 14 stycznia 2014r. PPB.6733.1.45.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U.2013.267.) w nawiązaniu do art. 53...

czytaj więcej o Ogłoszenie o o zmianie wniosku MZK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zarzeczu »

Ogłoszenie o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zarzeczu

Komunikaty

Nisko, 14 stycznia 2014r. PPB.6733.1.45.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.) oraz...

czytaj więcej o Ogłoszenie o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zarzeczu »

Realizacja: IDcom.pl