Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zadanie pn.: Wykonanie remontu podłóg w salach lekcyjnych oraz wymiana stolarki drzwiowej w Zespole Szkół Nr 2 w Nisku.

ZO.I.223.14.2014                                                                             Nisko, dnia 19.09.2014 r. 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zadanie pn.:  Wykonanie remontu  podłóg w salach lekcyjnych oraz wymiana stolarki drzwiowej w Zespole Szkół  Nr 2 w Nisku.  

I. Nazwa i adres Zamawiającego:  Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a,  37 – 400 Nisko.   

II. Tryb zamówienia:  Rozpoznanie cenowe.      

 III. Przedmiot zamówienia:                                                                                    

 1. Czyszczenie i przygotowanie do gruntowania podłogi  na powierzchni 140 m2

2. Gruntowanie podłogi na powierzchni 140 m2  

3. Ułożenie nowego parkietu z drzewa dębowego w dwóch salach na powierzchni 140 m2                                        

4. Zamontowanie i lakierowanie listew przyściennych w trzech salach w ilości 104 m                  

 5. Cyklinowanie parkietu na powierzchni 60 m2                                                                          .        

 6. Trzykrotne lakierowanie parkietu na powierzchni 200 m2                                                          

7. Wymiana stolarki drzwiowej - szerokość 0,90 m  w ilości 6 szt.                                      

8. Zamontowanie trzech progów do  stolarki drzwiowej - szerokość 0,90 m

Udzielanie informacji w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku  ul. Kościuszki 1 a,  37 - 400  Nisko, od poniedziałku do piątku w godzinach     od 9 00 do 13 00

IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:                               

 Termin wykonania zamówienia ustala się do 31 października 2014 roku.              

V. Termin złożenia oferty:  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia  29.09.2014 r.  do godz. 900  w pokoju nr 8 w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku  ul. Kościuszki 1a, 37- 400 Nisko.  Formularz oferty do pobrania w załączeniu.

VI. Otwarcie ofert:                                                                                   

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku,  ul. Kościuszki 1a  w dniu 29 września  2014 r.  o godz. 900

VII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kierownik ZOEAS i P w Nisku

                                                                                                                                       mgr Alicja Krawiec

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2014 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kopeć
Ilość wyświetleń: 982
19 września 2014 13:13 (Maria Kopeć) - Opublikowanie dokumentu.
19 września 2014 13:13 (Maria Kopeć) - Dodanie załącznika [oferta.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
19 września 2014 13:13 (Maria Kopeć) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)