Komunikaty

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego, w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji do wytwarzania ekologicznych, biodegradowalnych rozpuszczalników na bazie m.in. oleju rzepakowego oraz ich produkcja”.

Nisko, dn. 19.12.2016 r.

OSK.6220.8.2015

 

Obwieszczenie

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Działając w oparciu o art. 7 do art. 11 zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe, zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa instalacji do wytwarzania ekologicznych, biodegradowalnych rozpuszczalników na bazie m.in. oleju rzepakowego oraz ich produkcja”.

 

Inwestor: Zakład Artykułów Ściernych „Armes”, Sławomir Zadrużniak, ul. Nowa Boczna 4, 37 – 400 Nisko.

Pełnomocnik Inwestora – Pani Anna Żurawska, 20 – 819 Lublin.

 

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia można wypowiedzieć się co do zebranych dowodów dotyczących ww. sprawy, wnieść ewentualne uwagi i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji oraz zapoznać się z uzgodnieniami organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku.

 

Całość dokumentów, zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, znajduje się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 7) i jest dostępna w dniach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ww. Urzędu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2016 08:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1002
20 grudnia 2016 08:44 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)