Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o materiale dowodowym na budowę odcinka sieci KS w Nisku ul.Mostowa

Nisko, dnia 17 listopada 2016r. PPB.6733.1.38 .2016

ogłoszenie dotyczące wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarzad majątkiem masy spadkowej po Osetek Anieli

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej

ogłoszenie dotyczace wezwania do udziału w postepowaniu administracyjnym m spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majatkiem masy spadkowej po Hawrło Józefie( s.Antoniego i Franciszki)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy s