Komunikaty

I otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił I otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2017 zadań publicznych, w formie wspierania.

 

Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2017r.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2017 roku” osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (pok. Nr 12), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko. W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacji i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Majcher
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2016 14:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1207
19 grudnia 2016 14:42 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2016 14:42 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2016 14:41 (Andrzej Ortylewski) - Opublikowanie dokumentu.