Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 05.2016

Zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Nisko podaje niniejszym do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Ogłoszenie o wyniku wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o wyniku wyboru partnera dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.