Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
71/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna -formularz A11/2014 PPB
PPB.6733.1.31.2014 Zmiana konstrukcji dachowej dla budynku administracyjno-biurowego dla SPZOZ w Nisku
PPB.6733.1.31.2014
70/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta Informacyjna -formularz A10/2014 PPB PPB.6733.1.36.2014
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -Etap VIII
PPB.6733.1.36.2014
69/2014 Wnioski o wydanie decyzji karta informacyjna A9/2014 PPB PPB.6733.1.35.2014
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -etap VII
PPB.6733.1.35.2014
68/2014 Wnioski o wydanie decyzji karta informacyjna A8/2014 PPB
Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu ETAP VI
PPB.6733.1.34.2014
67/2014 Wnioski o wydanie decyzji karta informacyjna A8/2014 PPB
Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu ETAP VI
PPB.6733.1.34.2014
66/2014 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A7/2014 PPB
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -Etap V
PPB.6733.1.20.2014
65/2014 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A6/2014 PPB
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -etap IV
PPB.6733.1.19.2014
64/2014 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A5/2014 PPB
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowowsielcu-etap III
PPB.6733.1.18.2014
63/2014 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A4/2014 PPB
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -etapII
PPB.6733.1.17.2014
62/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna A3/2014PPB- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w nisku i Nowosielcu -etapI
Karta informacyjna A3/2014PPB- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku i Nowosielcu -etapI
PPB.6733.1.16.2014