Gmina i Miasto Nisko

Rejestr informacji o środowisku

110/2017

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Projekty polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
Karta Informacyjna-Fomularz C-1/2017- Projekt III zmiany studium (rozpoczęty uchwałą nr XXIII/160/16 z dniany23.06.2016r.)
Zakres podmiotowy dokumentu:
Zgodnie z art 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. z poźn.zm.
Czy dokument jest ostateczny:Nie
Data zamieszczenia dokumentu:2017-05-09
Uwagi:

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:PPB.6720.1.2016
Dokument wytworzył:P.Tomasz Jakowski-Rzeszów
Data wpływu dokumentu:2017-04-04
Data wydania dokumentu:
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu:nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Tak
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia:
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2017 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 429
09 maja 2017 10:18 Monika Biało-Gajda - Dodanie nowej karty.
Realizacja: IDcom.pl