Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
53/2013 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt mpzp p.n. "Centrum w Nisku" (rozpoczęty uchwałą o przystąpieniu z dnia 31.03.2011r Nr VIII/51/11
Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z póź.zm.
C.01.2012
52/2012 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna A-3
Karta Informacyjna A-3 -dla budowy stacji PKN Orlen ul. Nowa w Nisku
PPb.6730.142.2012
51/2012 Wnioski o wydanie decyzji Karta A-2/2012
Karta informacyjna A-2/2012 Budowa bazy sprzętowo-magazynowej z pom. socjalnymi W Nowosielcu
PPB.6730.67.2012
50/2012 Polityki, strategie, plany lub programy MPZP p.n. Zadąbrowa i Hawryły w Zarzeczu gm. Nisko
zgodnie z art.14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z poźn. zm.
D.01.2012
49/2012 Decyzje Krat Informacyjna Karta B1/2012 PPB
Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat mechaniki samochodowej i sklep oraz część mieszkalna na poddaszu
PPB.6730.12.2012
48/2012 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna -A1/2012 PPB
Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat mechaniki samochodowej i sklep oraz część mieszkalna na poddaszu
PPB.6730.12.2012
47/2012 Decyzje Karta Informacyjna Formularz B 3/2011 PPB
Zmiana sposobu użytkowania budynku hali magazynowej na halę produkcyjną w Zarzeczu
PPB.6730.160.2011
46/2012 Wnioski o wydanie decyzji Karta Informacyjna Formularz A
Zmiana sposobu użytkowania budynku hali magazynowej na halę produkcyjną w Zarzeczu
PPB.6730.160.2011
45/2012 Decyzje Formularz B2/2011 PPB
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nisko ul. Gruntowa i Rzeszowska-Boczna I -Formularz B2/2011PPB
PPB.6733.1.29.2011
44/2012 Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Karta informacyjna A
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nisko ul. Gruntowa i Rzeszowska-Boczna I -Formularz A2/2011PPB
PPB.6733.1.29.2011