Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
91/2015 Decyzje Formularz B-Karta informacyjna dla decyzji celu publicznego Nr 23/2015 z dnia 21.07.2015, znak PPB.6733.1.10.2015
Budowa krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
PPB.6733.1.10.2015
90/2015 Decyzje Formularz B2/2015 PPB -karta informacyjna dla decyzji o warunkach zabudowy
Budowa 18 budynków mieszkalnych i gospodarczych, drogi wewnętrznej i zjazdu indywidualnego
PPB.6730.34.2015
89/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A 4/2015 PPB wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Budowa 18 budynków mieszkalnych i gospodarczych, drogi wewnętrznej i zjazdu w Racławicach ul. Krótka
PPB.6730.34.2015
88/2015 Decyzje Formularz B-karta informacyjna dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu i Nisku -Etap 1.
PPB.6733.1.16.2014
87/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A3/2015 karta informacyjna dla wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Wieś
PPB.6733.1.7.2015
86/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A-2/2015 karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalziacji
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku ul. Racławicka
PPB.6733.1.6.2015
85/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A1/2015 PPB karta informacyjna dla budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zarzeczu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Zarzecze
PPB.6733.1.10.2015
84/2015 Decyzje Formularz B-Decyzja o warunkach zabudowy Rozbudowa Zakładu produkcyjnego w Zarzeczu ul. Mickiewicza dla f-my Voster
Decyzja nr 112/2014 znak PPB.6730.84.2014
PPB.6730.84.2014
83/2014 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A15/PPB 2014 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Rozbudowa budynku produkcyjnego (skrzydeł drzwiowych z MDF I HDF oraz budowa budynku biurowego w Zarzeczu f-my Voster
PPB.6730.84.2014
82/2014 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt mpzp "Centrum w Nisku"-etap 1 Karta informacyjna -Formularz C.01.2014
C.01.2014