Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
141/2020 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Karta informacyjna F-6/2020 Opracowanie ekofizjograficzne
Kopalnia piasku Nisko-Grzebienie
nie dotyczy
140/2020 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Karta informacyjna F-5/2020 opracowanie ekofizjograficzne
Kopalnia piasku Nisko II (piaski polskie)
nie dotyczy
139/2020 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Karta informacyjna F-4/2020 ekofizjografia
Kopalnia piasku Nisko (las komunalny)
nie dotyczy
138/2020 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Karta informacyjna F-3 /2020 Opracowanie ekofizjograficzne
Kopalnia piasku Nisko (nad Sanem)
nie dotyczy
137/2020 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Karta informacyjana F-2/2020 Opracowanie ekofizjograficzne
Kopalnia piasku Nowosielec
nie dotyczy
136/2020 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Karta informacyjana F-1/2020 Opracowanie ekofizjograficzne
Kopalnia piasku Kończyce
nie dotyczy
135/2020 Decyzje Karta informacyjna B1/2020 decyzja nr 11/2020
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarzeczu
PPB.6733.1.42.2019
134/2020 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna A5/2019 PPB -wniosek o wydanie decyzji
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarzeczu
PPB.6733.1.42.2019
133/2020 Decyzje Karta informacyjna B3/2019 decyzja nr 113/2019
Budowa sali konferencyjnej na terenie zakładu Armes
PPB.6730.104.2019
132/2020 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna A4/2019 PPB-wniosek o wydanie decyzji
Budowa sali konferencyjnej na terenie zakładu artykułów ściernych ARMES
PPB.6730.104.2019