Gmina i Miasto Nisko

Rejestr informacji o środowisku

109/2017

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Prognozy oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
Formularz F1-2017-Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb III Zmiany Studium
Zakres podmiotowy dokumentu:
zgodnie z art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Czy dokument jest ostateczny:Nie
Data zamieszczenia dokumentu:2017-05-08
Uwagi:

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:PPB.6720.1.2016
Dokument wytworzył:Eco Consilium
Data wpływu dokumentu:2017-04-03
Data wydania dokumentu:
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu:nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Tak
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia:
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2017 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 389
09 maja 2017 10:11 Monika Biało-Gajda - Dodanie nowej karty.
Realizacja: IDcom.pl