Gmina i Miasto Nisko

Rejestr informacji o środowisku

111/2017

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Polityki, strategie, plany lub programy
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
Karta informacyjna-Fomularz D-1/2017- MPZP Centrum Sportowo-rekreacyjne w Racławicach gm. Nisko Uchwała nr XXXIV/256/2017 z dnia 22.03.2017
Zakres podmiotowy dokumentu:
Zgodnie z art 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r z poźn. zm.
Czy dokument jest ostateczny:Tak
Data zamieszczenia dokumentu:2017-05-05
Uwagi:
Dz.U.Województwa podkarpackiego z dnia 5 maja 2017r poz. 1867 i poz. 1876

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:PPB.6721.1.2015
Dokument wytworzył:BDK s.c. Olsztyn
Data wpływu dokumentu:
Data wydania dokumentu:
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:Wojewoda podkarpacki
Data zatwierdzenia dokumentu:2017-05-05
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Tak
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2017 10:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 401
09 maja 2017 10:24 Monika Biało-Gajda - Dodanie nowej karty.
Realizacja: IDcom.pl