Gmina i Miasto Nisko

Rejestr informacji o środowisku

108/2017

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Decyzje
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
Karta informacyjna B.3/2017.PPB dla wydanej decyzji Nr34/2017
Zakres podmiotowy dokumentu:
PPB.6730.18.2017- budowa instalacji do wytwarzania ekologicznych, biodegradowanych rozpuszczalników na bazie m.in. oleju rzepakowego oraz ich produkcji w Nisku ul.Sandomierska Boczna na terenie zakładu ARMES
Czy dokument jest ostateczny:Tak
Data zamieszczenia dokumentu:2017-04-11
Uwagi:

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:PPB.6730.18.2017
Dokument wytworzył:PPB
Data wpływu dokumentu:
Data wydania dokumentu:2017-04-11
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:PPB
Data zatwierdzenia dokumentu:nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Tak
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia:
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2017 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 405
09 maja 2017 10:04 Monika Biało-Gajda - Dodanie nowej karty.
Realizacja: IDcom.pl