Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
101/2016 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A1-2016 PPB -Karta informacyjna wniosku o decyzje lokalizacyjną
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Zarzecze ul.Krzeszowskiej
PPB6733.1.36.2016
100/2016 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Formularz C1-2016-Karta informacyjna projektu MPZP
Projekt MPZP Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Racławicach
C1-2016
99/2016 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Formularz F 2-2016 Karta informacyjna prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza dla MPZP Centrum sportowo- rekreacyjne w Racławicach
F-2-2016
98/2016 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Formularz F 1-2016 Karta informacyjna dla opracowania ekofizjograficznego
Opracowanie ekofizjograficzne Nowosielca teren przemysłowo-usługowy, inwentaryzacja ornitologiczna i przyrodnicza
nie dotyczy
97/2016 Decyzje Formularz B6/2015 -Karta informacyjna dla decyzji lokalizacyjnej celu publicznego
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc Nisko i Racławice
PPB6733.1.26.2015, Nr 32/2015
96/2016 Decyzje Formularz B5/2015-Karta informacyjna dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nisko ul.Sandomierska
PPB6733.1.22.2015, Nr 30/2015
95/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A-8/2015 karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego
PPB.6733.1.26.2015 -Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Nisku i Racławicach
PPB.6733.1.26.2015
94/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A-7/PPB wniosek o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego znak PPB.6733.2.2.2015
Budowa Gazociągu wysokoprężnego G-300 w Nisku i Racławicach
PPB.6733.2.2.2015
93/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A6/2015 PPB -karta informacyjna dla wniosku o wyadanie decyzji o warunkach zabudowy
Budowa farmy fotowoltaiki w Kończycach
PPB.6730.85.2015
92/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A-5 /2015PPB dla wniosku o wydanie decyzji celu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nisko ul. Sandomierska
PPB.6733.1.22.2015