Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
61/2014 Decyzje Karta informacyjna B1 2014
Budowa mostu przez rz. Barcówka w ciągu drogi krajowej nr 19 w Nisku ul.Rzeszowska i ul. Rzeczna
PPB.6733.1.7.2014
60/2014 Wnioski o wydanie decyzji karta informacyjna A2 2014
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy warsztatu ślusarskiego
PPB.6730.48.2014
59/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna A1 2014
wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej o znaczeniu krajowym na budowę mostu na rz. Barcówka w nisku w ciągu drogi krajowej nr 19
PPB.6733.1.7.2014
58/2014 Polityki, strategie, plany lub programy MPZP uchwalony uchwałą nr XLIV/347/14 z dnia 27.02.2014r w rejonie cmentarza w Nowosielcu gm. Nisko
zgodnie z art14 i art.15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
D-01.2014
57/2014 Polityki, strategie, plany lub programy MPZP uchwalony uchwałą nr XLIV/347/14 z dnia 27.02.2014r w rejonie cmentarza w Nowosielcu gm. Nisko
zgodnie z art14 i art.15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
D-01.2014
56/2014 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt MPZP w rejonie cmentarza w Nowosielcu
zgodnie z art.14 i art.15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn.27.03.2003r
C.1.2013
55/2014 Prognozy oddziaływania na środowisko prognoza oddziaływania na środowisko
zg. z art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku ji jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
F.2.2013
54/2013 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko
zg. z art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku ji jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
F.1 /2013
53/2013 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt mpzp p.n. "Centrum w Nisku" (rozpoczęty uchwałą o przystąpieniu z dnia 31.03.2011r Nr VIII/51/11
Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z póź.zm.
C.01.2012
52/2012 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna A-3
Karta Informacyjna A-3 -dla budowy stacji PKN Orlen ul. Nowa w Nisku
PPb.6730.142.2012