Gmina i Miasto Nisko

Rejestr informacji o środowisku

107/2017

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
Karta informacyjna -Formularz A2/2017PPB-wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Zakres podmiotowy dokumentu:
PPB.6730.18.2017- budowa instalacji do wytwarzania ekologicznych, biodegradowanych rozpuszczalników na bazie m.in. oleju rzepakowego oraz ich produkcji w Nisku ul.Sandomierska Boczna na terenie zakładu ARMES
Czy dokument jest ostateczny:Nie
Data zamieszczenia dokumentu:2017-03-01
Uwagi:

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:PPB.6730.18.2017
Dokument wytworzył:PPB
Data wpływu dokumentu:2017-02-09
Data wydania dokumentu:
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu:nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Tak
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia:
Data wytworzenia dokumentu: 1.03.2017
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: kierownikppb
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2017 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 409
10 kwietnia 2017 15:01 Monika Biało-Gajda - Dodanie nowej karty.
Realizacja: IDcom.pl