Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
81/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna -formularz A14/PPB dla wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Powiększenie zbiornika retencyjnego o kąpielisko wraz z infrastrukturą
PPB.6733.1.44.2014
80/2014 Decyzje Karta informacyjna -Formularz B8/2014 PPB o wydaniu decyzji lokalizacyjnej
Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Nowosielcu -ETAP VI
PPB.6733.1.34.2014
79/2014 Wnioski o wydanie decyzji karta informacyjna formularz A13/2014 PPB wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego o cz. magazynowa w Nisku ul. Nowa Boczna
PPB.6730.89.2014
78/2014 Decyzje Karta informacyjna-B7-2014 PPB dla decyzji lokalizacyjnej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -etapIV
PPB.6733.1.19.2014
77/2014 Decyzje Karta informacyjna B6-2014 PPB dla decyzji lokalizacyjnej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu-etap III
PPB.6733.1.18.2014
76/2014 Decyzje Formularz B5-2014 dla decyzji lokalizacyjnej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowowsielcu-EtapII
PPB.6733.1.17.2014
75/2014 Decyzje Karta informacyjna B4/2014PPB dla decyzji o ustaleniu lokalizacji
Zmiana konstrukcji dachowej na budynku administracyjnym SPZOZ Nisko
PPB.6733.1.31.2014
74/2014 Decyzje Karta Informacyjna B3/2014 dla decyzji o warunkach zabudowy
Powiększenie zbiornika retencyjnego o budowę kąpieliska Nisko os.Podwolina
PPb.6730.70.2014
73/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna A12PPB/2014 dla wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kończyce gm. Nisko
PPB.6733.1.37.2014
72/2014 Decyzje karta informacyjna B-2/2014 Budowa budynku warsztatu ślusarskiego oraz przebudowa zjazdu na zjazd publiczny
Budowa budynku warsztatu ślusarskiego oraz przebudowa zjazdu na zjazd publiczny w Nisku ul. Kościuszki 60 na wniosek P. S. Mieszczek
PPb.6730.48.2014