Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
121/2018 Polityki, strategie, plany lub programy MPZP uchwalony uchwałą Nr LIII/417/18 z dnia 13.09.2018r. Nowosielc produkcyjno-usługowy gm. Nisko
Dz.U.Woj.Podkarpackiego 5.10.2018r. poz. 4158
nie dotyczy
120/2018 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów F2 -PPB 2018-Karta informacyjna-dla opracowania ekofizjograficznego
Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego dla zbiornika Podwolina
nie dotyczy
119/2018 Decyzje Formularz B2/2018 PPB Karta informacyjna dla decyzji celu publicznego nr 35/2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu Nisko, Racławice
PPb.6733.1.31.2018
118/2018 Decyzje Formularz B1/2018PPB-karta informacyjna dla decyzji celu publicznego PPB.6733.1.27.2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i wodociągu w msc Zarzecze ul.Szoje i Krzeszowska
PPb.6733.1.27.2018
117/2018 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A2/2018PPB- Karta informacyjna znak 6733.1.31.2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Nisku i Racławicach
PPb.6733.1.31.2018
116/2018 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A1-2018 -wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla MZK spzoo w Nisku
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zarzeczu w rejonie ul.Krzeszowskiej i Szoje
PPb.6733.1.27.2018
115/2018 Prognozy oddziaływania na środowisko Formularz F-Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko dla MPZP "Nowosielec produkcyjno-usługowy"
Prognoza oddziaływania na środowisko-podstawowa zg. art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r.
PPB.6721.1.2017
114/2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Formularz C- Projekt mpzp "Nowosielec produkcyjno-usługowy"
Obszar Nowosielca -północno-zachodnia część- 56ha
PPB.6721.1.2017
113/2018 Decyzje Formularz B 4/2017 Decyzja o warunkach zabudowy
Rozbudowa zakładu produkcji krzeseł drzwiowych płytowych w Zarzeczu ul.Mickiewicza
PPB.6730.87.2017
112/2017 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A3/2017 Karta Informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Rozbudowa zakładu produkcyjnego Voster -produkcja okien i drzwi w Zarzeczu ul.Mickiewicza 155
PPB.6730.87.2017