Gmina i Miasto Nisko

Rejestr informacji o środowisku

116/2018

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
Formularz A1-2018 -wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla MZK spzoo w Nisku
Zakres podmiotowy dokumentu:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zarzeczu w rejonie ul.Krzeszowskiej i Szoje
Czy dokument jest ostateczny:Nie
Data zamieszczenia dokumentu:2018-06-08
Uwagi:

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:PPb.6733.1.27.2018
Dokument wytworzył:PPB
Data wpływu dokumentu:
Data wydania dokumentu:
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu:nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Tak
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia:
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2018 10:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 285
13 czerwca 2018 10:01 Monika Biało-Gajda - Dodanie nowej karty.
Realizacja: IDcom.pl