Gmina i Miasto Nisko

Rejestr informacji o środowisku

114/2018

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Projekty polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
Formularz C- Projekt mpzp "Nowosielec produkcyjno-usługowy"
Zakres podmiotowy dokumentu:
Obszar Nowosielca -północno-zachodnia część- 56ha
Czy dokument jest ostateczny:Nie
Data zamieszczenia dokumentu:2018-05-23
Uwagi:

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:PPB.6721.1.2017
Dokument wytworzył:Barbara Kowal Słotwińska
Data wpływu dokumentu:
Data wydania dokumentu:
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu:nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Nie
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia:
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2018 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 302
11 czerwca 2018 13:08 Monika Biało-Gajda - Dodanie nowej karty.
Realizacja: IDcom.pl