Gmina i Miasto Nisko

Rejestr informacji o środowisku

121/2018

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Polityki, strategie, plany lub programy
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
MPZP uchwalony uchwałą Nr LIII/417/18 z dnia 13.09.2018r. Nowosielc produkcyjno-usługowy gm. Nisko
Zakres podmiotowy dokumentu:
Dz.U.Woj.Podkarpackiego 5.10.2018r. poz. 4158
Czy dokument jest ostateczny:Nie
Data zamieszczenia dokumentu:2018-09-20
Uwagi:

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:nie dotyczy
Dokument wytworzył:
Data wpływu dokumentu:
Data wydania dokumentu:
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu:nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Tak
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia:
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2018 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 236
25 października 2018 14:28 Monika Biało-Gajda - Dodanie nowej karty.
Realizacja: IDcom.pl