Gmina i Miasto Nisko

Rejestr informacji o środowisku

117/2018

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
Formularz A2/2018PPB- Karta informacyjna znak 6733.1.31.2018
Zakres podmiotowy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Nisku i Racławicach
Czy dokument jest ostateczny:Nie
Data zamieszczenia dokumentu:2018-07-20
Uwagi:

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:PPb.6733.1.31.2018
Dokument wytworzył:Referat Planowania Przestrzennego
Data wpływu dokumentu:2018-06-21
Data wydania dokumentu:
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu:nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Tak
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia:
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2018 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 208
25 października 2018 14:04 Monika Biało-Gajda - Dodanie nowej karty.
Realizacja: IDcom.pl