Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.14.2020 „Utwardzenie placu położonego na działce nr 3396 w Nisku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Utwardzenie placu położonego na działce nr 3396 w Nisku"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.11.2020 „Przebudowa dróg gminnych – ul. Bukowina w Zarzeczu i drogi położonej na dz. nr ewid. 719/21 w Zarzeczu”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Przebudowa dróg gminnych – ul. Bukowina w Zarzeczu i drogi położonej na dz. nr ewid. 719/21 w Zarzeczu

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.18.2020 Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.9.2020 „Przebudowa dróg gminnych – ul. Żurawia w Nisku i drogi położonej na dz. nr ewid. 463, 531/5 w Racławicach”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postepowania pn: Przebudowa dróg gminnych – ul. Żurawia w Nisku i drogi położonej na dz. nr ewid. 463, 531/5 w Racławicach.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.15.2020 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetragu nieogranicoznego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku".

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.18.2020 „Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.16.2020 „Remont odcinka drogi gminnej publicznej nr 102549R ul. Słowackiego i drogi gminnej publicznej nr 102550R ul. Sportowej w miejscowości Nisko"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont odcinka drogi gminnej publicznej nr 102549R ul. Słowackiego i drogi gminnej publicznej nr 102550R ul. Sportowej w miejscowości Nisko.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.14.2020 Utwardzenie placu położonego na działce nr 3396 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Utwardzenie placu położonego na działce nr 3396 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.11.2020 Przebudowa dróg gminnych – ul. Bukowina w Zarzeczu i drogi położonej na dz. nr ewid. 719/21 w Zarzeczu

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Przebudowa dróg gminnych – ul. Bukowina w Zarzeczu i drogi położonej na dz. nr ewid. 719/21 w Zarzeczu"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Rewaloryzacja zabytkowego ParkuMiejskiego w Nisku obejmującadwa zadania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku obejmująca dwa zadania: Zadanie 1 – Realizacja infrastruktury ograniczającej degradację siedliska przyrodniczego oraz służącej edukacji przyrodniczej. Zadanie 2 – Utwardzenie powierzchni grunt