Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.28.2019: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez przebudowę drogi gminnej o nr ewid. 1958 położonej w miejscowości Zarzecze.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez przebudowę drogi gminnej o nr ewid. 1958 położonej w miejscowości Zarzecze.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.29.2019: „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Słowackiego i ul. Sportowej w Nisku”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Słowackiego i ul. Sportowej w Nisku".

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.25.2019: Wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.27.2019: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nisko"

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.24.2019 „Przebudowa części budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariat w Szkole Podstawowej w Nowosielcu”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Przebudowa części budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariat w Szkole Podstawowej w Nowosielcu"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.26.2019: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Grądy w Nisku”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Grądy w Nisku". Dokumentacja do

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.22.2019: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko".

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.18.2019 „Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku” w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej”.

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku” w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.25.2019: „Wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku".