Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.3.2019 „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku, w tym: Zadanie 1 – Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej, Zadanie 2 – Pielęgnacja gwarancyjna i pielęgnacja bieżąca szaty roślinnej.”.

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku, w tym: Zadanie 1 – Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej, Zadanie 2 &ndas

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.16.2019 pn: „Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2018 roku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.15.2019 pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.21.2019:„Przebudowa części budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariat w Szkole Podstawowej w Nowosielcu”.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa części budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariat w Szkole Podstawowej w Nowosielcu.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: ZP.271.17.2019 Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.14.2019 pn: Budowa drogi publicznej ul. Cichej w Nisku wraz z budową kanalizacji deszczowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Budowa drogi publicznej ul. Cichej w Nisku wraz z budową kanalizacji deszczowej"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.19.2019: Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem z DK nr 19 w postaci skrzyżowania w km 423+673 strona prawa w m. Nowosielec

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem z DK nr 19 w postaci skrzyżowania w km 423+673 strona prawa w m. Nowosielec"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.18.2019: Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno - funkcjonalnej

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno - funkcjonalnej.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.17.2019 Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.12.2019 pn: Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku