Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.26.2019: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Grądy w Nisku”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Grądy w Nisku". Dokumentacja do

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.22.2019: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko".

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.18.2019 „Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku” w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej”.

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku” w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.25.2019: „Wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.19.2019 pn: „Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem z DK nr 19 w postaci skrzyżowania w km 423+673 strona prawa w m. Nowosielec"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem z DK nr 19 w postaci skrzyżowania w km 423+673 strona prawa w m. Nowosielec.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.24.2019: Przebudowa części budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariat w Szkole Podstawowej w Nowosielcu

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa części budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariat w Szkole Podstawowej w Nowosielcu.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.21.2019 pn: Przebudowa części budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariat w Szkole Podstawowej w Nowosielcu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: "Przebudowa części budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariat w Szkole Podstawowej w Nowosielcu".

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.21.2019 „Przebudowa części budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariat w Szkole Podstawowej w Nowosielcu”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Przebudowa części budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariat w Szkole Podstawowej w Nowosielcu.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.19.2019 Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem z DK nr 19 w postaci skrzyżowania w km 423+673 strona prawa w m. Nowosielec

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa drogi gminnej publicznej wraz z jej połączeniem z DK nr 19 w postaci skrzyżowania w km 423+673 strona prawa w m. Nowosielec.