Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.62.2019 Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby Przedszkola Nr 3 w Nisku

Zapytanie ofertowe pn: Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby Przedszkola Nr 3 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.44.2019 Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.48.2019 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020 - dla:

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.47.2019 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8 254 972 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8 254 972 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.45.2019 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.43.2019 „Zakup gazu ziemnego dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na rok 2020”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zakup gazu ziemnego dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na rok 2020"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.46.2019 „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko ulica Zasanie"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko ulica Zasanie

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.45.2019 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy i Miasta Nisko”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.44.2019 „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Nisko”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone trybie przetargu nieograniczonego pn: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Nisko.