Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.39.2019 pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku – etap I.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku – etap I.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.41.2019 Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.41.2019: „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.39.2019: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku – etap I

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku – etap I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.38.2019: Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz z robotami towarzyszącymi.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania pn: Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz z robotami towarzyszącymi.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.34.2019: Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony na osiedlu Moskale w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony na osiedlu Moskale w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.40.2019: „Zagospodarowanie zbiornika małej retencji i nadanie mu nowych funkcji” w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zagospodarowanie zbiornika małej retencji i nadanie mu nowych funkcji” w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degr

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.37.2019 pn: „Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku od km 0+008,50 do km 0+196,50”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku od km +008,50 do km 0+196,50".

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.38.2019 Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz z robotami towarzyszącymi

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz z robotami towarzyszącymi".

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.39.2019: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku- etap I”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku- etap I".