Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.16.2019 Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III".

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.15.2019 Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.14.2019 Budowa drogi publicznej ul. Cichej w Nisku wraz z budową kanalizacji deszczowej

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa drogi publicznej ul. Cichej w Nisku wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.3.2019: Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku, w tym: Zadanie 1 – Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej, Zadanie 2 – Pielęgnacja gwarancyjna i pielęgnacja bieżąca szaty roślinnej.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku, w tym: Zadanie 1 – Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.13.2019 pn: Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.11.2019 pn: Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2019 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2019 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.17.2019: Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Przebudowa dojścia do peronu kolejowego dla przystanku Nisko Osiedle.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.6.2019 pn: Rozbudowa budynku PSP Nr 5 w Nisku wraz z przebudową podgrzewalni posiłków na blok żywieniowy oraz adaptacją części pomieszczeń na pomieszczenia przedszkola

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Rozbudowa budynku PSP Nr 5 w Nisku wraz z przebudową podgrzewalni posiłków na blok żywieniowy oraz adaptacją części pomieszczeń na pomieszczenia przedszkola.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.8.2019 pn: Przebudowa dróg gminnych – ul. Daszyńskiego w Nisku w km od 0+140 do 472,50, ul. Daszyńskiego w Nisku w km od 472,50 do końca oraz ul. Czarnieckiego w km od 0+000 do 0+060

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Przebudowa dróg gminnych – ul. Daszyńskiego w Nisku w km od 0+140 do 472,50, ul. Daszyńskiego w Nisku w km od 472,50 do końca oraz ul. Czarnieckiego w km od 0+000 do 0+060.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.10.2019 pn: „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II.