Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

Przetarg - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko

Numer ogłoszenia: 2015/S 057-099751 - 2015; data zamieszczenia: 21.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Poprawa warunków uprawiania sportu poprzez rozbudowę, nadbudowę budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Nisku oś. Podwolina - Etap II

Numer ogłoszenia: 29021 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Remont nawierzchni drogi gminnej oraz istniejących urządzeń odwadniających na działce nr ewid. 3134 - ulica Dolna w Nisku

Numer ogłoszenia: 21621 - 2015; data zamieszczenia: 18.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. D