Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w msc. Nisko przy ulicy Wyszyńskiego

Numer ogłoszenia: 5186 - 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do...

Przetarg - Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Kilińskiego, Krętej, Bema i Krótkiej w Nisku

Numer ogłoszenia: 251633 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania:...

Przetarg - Rozbudowa drogi publicznej - odcinka małej obwodnicy - od rzeki Barcówki do skrzyżowania z ulicą Długą - drogą powiatową

Numer ogłoszenia: 245165 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...