Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 18983 - 2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...

Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie pn. Remont kotłowni gazowej w Gimnazjum Nr 1 w Nisku

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku ul. Kościuszki 1 a 37 -400 Nisko, woj. Podkarpackie tel. (15) 8412-974 informuje, że najkorzystniejszą ofertę na zadanie pn: R

Przetarg - Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nisku od strony ul. Głowackiego (dz. nr ewid. 3288/8, 3347/1)

Numer ogłoszenia: 12277 - 2015; data zamieszczenia: 29.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze

Numer ogłoszenia: 11203 - 2015; data zamieszczenia: 27.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do...

Przetarg - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w msc. Nisko przy ulicy Wyszyńskiego

Numer ogłoszenia: 5186 - 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do...

Przetarg - Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Kilińskiego, Krętej, Bema i Krótkiej w Nisku

Numer ogłoszenia: 251633 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania:...