Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Zadanie 1 - Odbudowa drogi gminnej nr 102542R ul. Kilińskiego w km 0+054,20-1+046 wraz z odbudową sieci kanalizacji sanitarnej o długości 600 m w Nisku, Zadanie 2 - Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego w Nisku

Numer ogłoszenia: 90769 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko wraz z wykonaniem przyłącza kablowego do stadionu MKS SOKÓŁ

Numer ogłoszenia: 88399 - 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej położonych, na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 87579 - 2015; data zamieszczenia: 16.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg (ponowny) - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Nisku

Numer ogłoszenia: 80313 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Wolinie.

Numer ogłoszenia: 79451 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Przetarg - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 76037 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...