Przetargi - archiwum (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.17.2020 pn: Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Modrzewiowej w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Modrzewiowej w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.20.2020 pn: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku obejmująca dwa zadania: Zadanie 1 – Realizacja infrastruktury ograniczającej degradację siedliska przyrodniczego oraz służącej edukacji przyrodniczej. Zadanie 2 – Utwardzenie powierzchni gruntu gminnego na działkach nr 1750/1, 1750/2 i 1032/72.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku obejmująca dwa zadania: Zadanie 1 – Realizacja infrastruktury ograniczającej degradację siedliska przyrodniczego oraz służącej edukacji przyrodniczej. Zadanie 2 &

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.22.2020 pn: Remont odcinka drogi gminnej ul. Krzywej w Nisku wraz z przebudową i zabezpieczeniem sieci gazowej oraz przebudową napowietrznej linii telekomunikacyjnej

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Remont odcinka drogi gminnej ul. Krzywej w Nisku wraz z przebudową i zabezpieczeniem sieci gazowej oraz przebudową napowietrznej linii telekomunikacyjnej

Zapytanie ofertowe ZP.271.1.13.2020 pn: Renowacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Nisko w miejscowości Nowosielec

Zapytanie ofertowe na zadanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn: Renowacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Nisko w miejscowości Nowosielec.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.15.2020 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku".

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.20.2020 Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku obejmująca dwa zadania: Zadanie 1 – Realizacja infrastruktury ograniczającej degradację siedliska przyrodniczego oraz służącej edukacji przyrodniczej. Zadanie 2 – Utwardzenie powierzchni gruntu gminnego na działkach nr 1750/1, 1750/2 i 1032/72.

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku obejmująca dwa zadania: Zadanie 1 – Realizacja infrastruktury ograniczającej degradację siedliska przyrodniczego oraz służącej edukac

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.16.2020 „Remont odcinka drogi gminnej publicznej nr 102549R ul. Słowackiego i drogi gminnej publicznej nr 102550R ul. Sportowej w miejscowości Nisko”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn: Remont odcinka drogi gminnej publicznej nr 102549R ul. Słowackiego i drogi gminnej publicznej nr 102550R ul. Sportowej w miejscowości Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.23.2020 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko- IV etap"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone wtrybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko- IV etap Dokumentacja do pobrania:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.13.2020: Dostawa i montaż źródeł ciepła obejmująca demontaż dotychczasowego źródła ciepła i montaż 142 szt. kotłów gazowych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Dostawa i montaż źródeł ciepła obejmująca demontaż dotychczasowego źródła ciepła i montaż 142 szt. kotłów gazowych.