Przetargi - archiwum (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.24.2020 pn: Dostawa i montaż źródeł ciepła obejmująca demontaż dotychczasowego źródła ciepła i montaż 142 szt. kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Dostawa i montaż źródeł ciepła obejmująca demontaż dotychczasowego źródła ciepła i montaż 142 szt. kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.34.2020 pn: Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej w miejscowości nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.28.2020 pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Nisko w tym: Zadanie 1 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres 2020r.”, Zadanie 2 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi; zakres 2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Nisko w tym: Zadanie 1 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres 2020r.”, Zadanie 2 - „Budowa sieci kanalizac

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.25.2020 pn: Dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz zbiorników c.w.u. w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz zbiorników c.w.u. w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.31.2020 pn: Remont drogi gminnej wewnętrznej ul. Przemysłowej w miejscowości Zarzecze wraz z przebudową odcinka sieci telekomunikacyjnej

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Remont drogi gminnej wewnętrznej ul. Przemysłowej w miejscowości Zarzecze wraz z przebudową odcinka sieci telekomunikacyjnej

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.35.2020 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wolina i Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wolina i Nisko

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.30.2020 pn: „Budowa ulic gminnych dojazdowych 4KDD, 5KDD i 6KDD położonych na obszarze "osiedla Malce III w Nisku" - etap I - ul. Willowa w Nisku”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: „Budowa ulic gminnych dojazdowych 4KDD, 5KDD i 6KDD położonych na obszarze "osiedla Malce III w Nisku" - etap I - ul. Willowa w Nisku”

Powiadomienie o wyborze zapytania ZP.271.1.20.2020 „Zakup i dostawa 35 sztuk przenośnego komputera osobistego typu laptop w ramach projektu „Zwiększenie efektywności nauki zdalnej uczniów z terenu Gminy i Miasta Nisko”

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego pn: „Zakup i dostawa 35 sztuk przenośnego komputera osobistego typu laptop w ramach projektu „Zwiększenie efektywności nauki zdalnej uczniów z terenu Gminy i Miasta Nisko”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.29.2020 pn: ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP ZARZECZE ORAZ OSP W NOWOSIELCU

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP ZARZECZE ORAZ OSP W NOWOSIELCU