Przetargi - archiwum (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.26.2020 pn: Wykonanie remontu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Wykonanie remontu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.29.2020 Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zarzecze oraz OSP w Nowosielcu

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zarzecze oraz OSP w Nowosielcu.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.24.2020 pn: Dostawa i montaż źródeł ciepła obejmująca demontaż dotychczasowego źródła ciepła i montaż 142 szt. kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Dostawa i montaż źródeł ciepła obejmująca demontaż dotychczasowego źródła ciepła i montaż 142 szt. kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko"

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.28.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Nisko w tym: Zadanie 1 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres 2020r.”, Zadanie 2 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi; zakres 2020r.”

Ołoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Nisko w tym: Zadanie 1 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres 2020r.”, Zadanie 2 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Now

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.27.2020 Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.26.2020 Wykonanie remontu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie remontu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.25.2020 Dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz zbiorników c.w.u. w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz zbiorników c.w.u. w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Zawiadomienie o unieważnieniu ZP.271.21.2020 na zadanie pn: Dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz zbiorników c.w.u. w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na zadanie pn: Dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz zbiorników c.w.u. w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.23.2020 pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko- IV etap

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko- IV etap

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.21.2020 pn: Dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz zbiorników c.w.u. w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz zbiorników c.w.u. w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko