Przetargi - archiwum (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.3.2020 „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Wańkowicza w Nisku w km od 0+306,50 do km 0+622,60”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania pn: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Wańkowicza w Nisku w km od 0+306,50 do km 0+622,60

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.6.2020 Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.5.2020 Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2020 roku

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.11.2020 „Przebudowa dróg gminnych – ul. Bukowina w Zarzeczu i drogi położonej na dz. nr ewid. 719/21 w Zarzeczu”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa dróg gminnych – ul. Bukowina w Zarzeczu i drogi położonej na dz. nr ewid. 719/21 w Zarzeczu.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.9.2020 „Przebudowa dróg gminnych – ul. Żurawia w Nisku i drogi położonej na dz. nr ewid. 463, 531/5 w Racławicach”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa dróg gminnych – ul. Żurawia w Nisku i drogi położonej na dz. nr ewid. 463, 531/5 w Racławicach

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.3.2020 Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Wańkowicza w Nisku w km od 0+306,50 do km 0+622,60

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn; Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Wańkowicza w Nisku w km od 0+306,50 do km 0+622,60

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.4.2020 Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Grądy w Nisku w km od 0+807,56 do km 0+950,06

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Grądy w Nisku w km od 0+807,56 do km 0+950,06

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.8.2020 „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.7.2020 „Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej oraz drogi poprzecznej w Nisku” po zmianie: Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej (odcinek ABC) oraz drogi poprzecznej (odcinek DBE) w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej oraz drogi poprzecznej w Nisku. po zmianie: