Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.50.2016 Wykonanie robót remontowych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Nisko

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Wykonanie robót remontowych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego pn: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Informacja o wyborze oferty ZP.271.47.2016: Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III w Części 1: Remont drogi gminnej nr 102631R – ul. Szoje w m. Zarzecze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III w Części 1: Remont drogi gminnej nr 102631R – ul. Szoje w m. Zarzecze.

Zapytanie ofertowe - Konserwacja rowu melioracyjnego na Osiedlu Malce w Nisku

Pobierz dokumenty: Zapytanie ofertowe Plan sytuacyjny Formularz oferty

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.50.2016: Wykonanie robót remontowych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Nisko

Informacja z otwarcia ofert na zadanie prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego pn: Wykonanie robót remontowych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Nisko.

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania w Cz.2 i w Cz.3 zadania pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2016/2017

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 2 Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw: Racławice, Wolina i Nowa Wieś oraz w Części 3 Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zarzecze postępowania pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Mias

Informacja o wyborze oferty ZP.271.47.2016: Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap III w Części 2: Utwardzenie placu

Zapytanie ofertowe: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2016/2017.

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2016/2017. Termin składania ofert: 21.10.2016 r. godz 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.51.2016 Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Mickiewicza w Zarzeczu.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Mickiewicza w Zarzeczu. Do pobrania: