Przetargi - archiwum (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.30.2020 pn: Budowa ulic gminnych dojazdowych 4KDD, 5KDD i 6KDD położonych na obszarze "osiedla Malce III w Nisku" - etap I - ul. Willowa w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa ulic gminnych dojazdowych 4KDD, 5KDD i 6KDD położonych na obszarze "osiedla Malce III w Nisku" - etap I - ul. Willowa w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.35.2020 pn: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wolina i Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wolina i Nisko"

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.33.2020 pn: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.37.2020 Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nisko na dz. o nr ewid. 1032/62

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nisko na dz. o nr ewid. 1032/62 INFORMACJA

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.36.2020 Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II

Powiadomienie o wyborze zapytania ZP.271.1.22.2020 Utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nisko - 2020

Powiadomienie o wyborze zapytania ofertowego pn: Utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nisko - 2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.34.2020 pn: Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania pn: Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Nisko

Zapytanie ofertowe ZP.271.1.25.2020: Zakup i dostawa 35 sztuk przenośnego komputera osobistego typu laptop w ramach projektu „Zwiększenie efektywności nauki zdalnej uczniów z terenu Gminy i Miasta Nisko

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Zakup i dostawa 35 sztuk przenośnego komputera osobistego typu laptop w ramach projektu „Zwiększenie efektywności nauki zdalnej uczniów z terenu Gminy i Miasta Nisko".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.31.2020 pn: Remont drogi gminnej wewnętrznej ul. Przemysłowej w msc. Zarzecze wraz z przebudową odcinka sieci telekomunikacyjnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont drogi gminnej wewnętrznej ul. Przemysłowej w msc. Zarzecze wraz z przebudową odcinka sieci telekomunikacyjnej.

Powiadomienie o unieważnieniu zapytania ZP.271.1.20.2020 Zakup i dostawa 35 sztuk przenośnego komputera osobistego typu laptop w ramach projektu „Zwiększenie efektywności nauki zdalnej uczniów z terenu Gminy i Miasta Nisko"

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn: Zakup i dostawa 35 sztuk przenośnego komputera osobistego typu laptop w ramach projektu „Zwiększenie efektywności nauki zdalnej uczniów z terenu Gminy i Miasta Nisko