Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na osiedlu Malce - VII etap

Przetarg: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na osiedlu Malce - VII etap Numer ogłoszenia: 55715 - 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowosielec i Kończyce

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępow

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprzedaż i dostarczenie artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności14 , 37-400Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Ogłoszenie - Wykonanie piłkochwytu na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Nisku

Nisko, dnia 4 marca 2013r. ZO.I.223.1.2013 Ogłoszenie Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku informuje, że na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) planuje wykonanie...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Urząd Gminy i Miasta Nisko w latach od 2013 do 2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępow